Sperm Hareketliliği ve İmmünolojik Testler

Sperm Hareketliliği ve İmmünolojik Testler

Aglutinasyon yani kümeleşme, çoğu kez anti sperm antikorların varlığı ile alakalıdır. Anti siperm antikorlar, siperm yüzeyinde farklı bölgelere yerleşerek sperm’lerin rahim içine girişinde hareketliliği olumsuz yönde etkiler. Kısırlık olgularının yüzde sekizinde, immunolojik nedenler mevcuttur.

Bu testler bazal semen değerlendirmesi sırasında aglütinasyon veya düşük sperm hareketliliği durumlarında gereklidir.

Direkt İmmunobead Testi

Sperm üstünde bulunan immünoglobulinlerin, saptanması için yapılır. Direkt immunobead testi ile hareketli spermler bead süspansiyonu ile karıştırılmaktadır, Bu şekilde eğer sperm üzerinde antikorlar mevcut ise bu beadlerin spermlere bağlanması sağlanmaktadır.

SPERM-MAR Testi

Sperm Mar yani mixed agglutination reaction testi, anti sperm antikorların saptanması için kullanılır. Bu test ile taze semendeki spermde IgG ve IgA antikorları belirlenier. Test, lateks kaplı immunoglobulinlerden oluşmaktadır. Lateks partikülleri hareketli spermlerin değişik bölgelerine (baş, mid-piece veya kuyruk) bağlanır ve ışık mikroskobu ile kolaylıkla gözlenebilir. www.hamilemiyim.net Bağlantı gözlenen hareketli spermler, bağlantı noktaları belirtilmek suretiyle yüzdeleriyle gözlemlenir.

Hareketli sperm ile lateks partikülü yani bead arasında ki etkileşim, antisperm antikorların oluşumunu gösterir. Yüzde 15-39 arası değerler şüpheli infertiliteyi, yüzde 40 ve üzerindeki değerler ise ciddi bir immünolojik problemin varlığını göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir